Zaangażuj się

Stowarzyszenie POLITES

Stowarzyszenie POLITES jako akredytowana organizacja wysyłająca w ramach Wolontariatu Europejskiego(European Voluntary Service – EVS) umożliwia podjęcie pracy społecznej za granicą. EVS powstał po to,...

Zaangażuj się

Fundacja Schumana

Erasmus + jest nowym programem Unii Europejskiej, który rozpoczął się wraz z rokiem 2014. Nowy program zbiera razem i zastępuje szereg innych odrębnych do tej pory programów. Program będzie stanowił w...

Zaangażuj się

Polska Akcja Humanitarna – zorganizuj własną akcję

Chcesz z nami działać? Zorganizuj swoją akcję w ramach Kampanii PAH związanych z wodą żywnością, pomocą humanita...

Zaangażuj się

Polska Akcja Humanitarna – wolontariat europejski

Chciałbyś zostać wolontariuszem/ką PAH i czynić z nami świat lepszym? Zapraszamy odpowiedzialne, pełnoletnie oso...

Zaangażuj się

FERSO - Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski, czyli European Voluntary Service to sieć współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów, nawiązywaną po to, aby uczyć się od siebie ...

Zaangażuj się

„Młodzież w działaniu”

„Młodzież w działaniu” to uruchomiony przez Unię Europejską program dla młodzieży. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarnośc...

Podróżuj

O Tybecie słów kilka

Tekst: Ewa Gajewska Tybet, który od 1950 roku pozostaje terenem okupowanym, kilkanaście lat temu stał się celem wzmożonych wyjazdów turystycznych. Przyczyniła się do tego liberaliza...

Podróżuj

Malediwy – kruchy raj

Tekst: Ewa Gajewska Każdy, kto choć raz widział Malediwy, czy to na zdjęciach, czy w rzeczywistości, wie, że to raj. Ponad 1000 zielonych wysepek, oblewanych krystalicznie czystą niebieską wodą, ciąg...

ICP Group SA zrealizowała projekt "ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie – opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” (na podstawie umowy z dnia 9 czerwca 2014 r. nr 80/SPPW/DPP/2014 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości). Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Głównym celem projektu „ICP GROUP SA jako firma odpowiedzialna społecznie – opracowane i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu” było przygotowanie i wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności (zawartych w stworzonej w ramach projektu strategii CSR) do strategii działalności przedsiębiorstwa w oparciu o dialog (komunikacja) z wybranymi interesariuszami. Projekt był realizowany od marca 2014 do lutego 2015 r., zaś wartość współfinansowania szwajcarskiego wyniosła 84 700 zł.